info@biomedident.com
09129159411 - 38225959 (051) 09378338306
خراسان رضوی. مشهد. هاشمیه، خیابان هاشمیه، کوچه ۶۵، پلاک ۳۷، واحد ۷

نظرات خود را ارسال کنید


پیشنهادها و انتقادات شما همیشه موجب ارتقاء کیفیت خدمات ما در بازار

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شده است .

اگر سئوالی در مورد محصول و یا نحوه خرید آن دارید از ما بپرسید .